Period od 18. do 26. NG predstavlja idealno vreme za izvođenje ehokardiografskog pregleda Snimci koji slede urađeni su u idealnim uslvima. Ponekad je ultrazvučna transparentnos loša, beba se pomera, pa je potrebno uraditi i desetak skenova da bi se dobio snimak upotrebljiv za analizu. U slučaju da plod uporno zauzima nepovoljan položaj, pregled se ponavlja za nekoliko dana. Pacijentkinje ne bi trebalo da koriste kreme za telo sedam dana pre ehokardiografskog pregleda, jer njihova upotreba smanjuje UZ vizualizaciju.

 

20NG 20NG

20NG 20NG 20NG

20NG 20NG 20NGPogledajte snimke:

Play TRUDNOCA 21 NG-TRICUSPIDUS I MITRALIS Play Trudnoca 22 ng-stic M
Play UKRSTANJE AORTE I PULMONALKE-UZ 4D STIC COLOR Play 20 NG LUK AORTE
Play 20NG ART PULMONALIS Play 20 NG VENE CAVE
Play 20 NG AORTA Play 20 NG DUCTUS ARTERIOSUS
Play 20 NG INVERZNI MOD Play 20NG AORTNA VALVULA
Play 20 NG AV I DUKTALNI LUK COLOR Play 20 NG AV PRESEC I VENE CAVE
Play 20 NG AV PRESEK I AORTNI LUK Play 20 NG AV PRESEK
Play 20 NG AV Play 20 NG DESNO SRCE I TRIKUSPIDALNA VALVULA
Play 20 NG IZLAZ AO I DUKTALNI LUK Play 20 NG izlaz AORTE
Play 20 NG LEVO SRCE I MITRALNA VALVULA Play 20 NG VALVULE TRIKUSPID. I MITRALNE
Play 20NG AV I AL COLOR Play 20NG IZLAZ AO I DUKT LUK COLOR
Play 20NG IZLAZ AO